Herrevadskloster

herrevadskloster

Kulturlandskapet vid Rönne å och Ljungbyhed visar en lång historisk kontinuitet. Fornlämningarna pekar på en tidig bosättning. Biskop Eskil grundade i mitten av talet ett cistercienserkloster, Herrevadskloster. De flacka hedmarkerna vid Ljungby har fungerat som militär mötesplats sedan slutet av talet. nder talet var Danmark Nordens ledande stormakt och därför blev ärkebiskopen Eskil i det då danska Lund överhuvud för hela det kristna Norden vid den tid då klostret Herrevadskloster grundades. Information om Herrevadskloster. Munkkloster Dansk Kungsgård Svensk Kungsgård. Herrevadskloster var ett munkkloster och tillhörde Cistercienserorden som bildades i Citeaux i Frankrike Klosterreglerna var mycket stränga och man byggde sina kloster på ensliga platser långt från.

Herrevadskloster Video

KULTURDAG PÅ HERREVADSKLOSTER

Herrevadskloster - diskuterar

Av de medeltida klosterbyggnaderna återstår i dag enbart ett rudiment inrett som kapell. Men enligt klostret Løgums egna hemsida började klostret uppföras först år , varifrån munkarna kom framgår dock inte. Klosterhagen Riseberga — Färingtofta hembygdsförening. År efterträdde han sin farbroder Asker på posten som ärkebiskop i Lund. Sök endast i Riseberga - Färingtofta hembygdsförening. herrevadskloster

Herrevadskloster - som utrustade

Omkring ersattes tälten av lägerhyddor, av vilka en finns bevarad. Sök endast i Riseberga - Färingtofta hembygdsförening. Vägen till Dobra Riseberga — Färingtofta hembygdsförening. Steen Schmidt dömdes våren till fängelse för skattebrott och bokföringsbrott. Under åren var Eskil ärkebiskop i Norden med säte i Lund. Båda är belägna norr om Ljungbyhed i Riseberga socken i Klippans kommun i Skåne. Klockstapeln vid Herrevadsklosters kapell Riseberga — Färingtofta hembygdsförening. Eskil pelletskamin utan skorsten mark vid Herrevad och genom hans försorg kom 12 munkar hit från moderklosteret i Citeaux. Herrevads kloster blev så småningom ett av de största och mest betydande medeltidsklostren i Skåne. Herrevadsklosters kapell, interiör Riseberga — Färingtofta hembygdsförening. Teckenspråkslexikon talet härjades emellertid klostret av brand, och av värmen sprängdes stenarna delvis sönder varför man fick bygga nytt med tegel. Ekhagarna kring godset är tilltalande med ett rikt fågelliv.

0 reaktioner på ”Herrevadskloster

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *